Tentoonstelling

ANATOMISCHE TENTOONSTELLING
REAL HUMAN BODIES 

Unten sehen Sie den Deutschen Text


Tot voor een paar jaar was het bekijken van dode lichamen en het verkennen van de anatomische toestand uitsluitend voorbehouden aan artsen in de dissectiezalen van de universiteiten.
De rondreizende tentoonstelling REAL HUMAN BODIES heeft als doel, de anatomische wetenschap aan geïnteresseerde bezoekers – speciaal ook schoolklassen – door te geven. Maar deze tentoonstelling is ook aan te bevelen voor o.a. artsen, verpleegkundigen en al wie in zijn lichaam geïnteresseerd is.

De tentoonstelling REAL HUMAN BODIES verleent aan de hand van een omvangrijke wetenschappelijke verzameling van ca. 200 waardevolle didactische exponaten een geneeskundige leerstof aan de geïnteresseerde bezoeker. Deze verzameling bestaat uit bewaarde menselijke lichamen, skeletten, ledematen, organen, simulatie van functies, proefmodellen en 3D afdrukken, 
De tentoonstelling REAL HUMAN BODIES biedt aan scholieren en leraars een uitgebreide onderwijsmogelijkheid. Deze anatomische expo brengt verschillende leerthema’s en levert een degelijke bijdrage tot verdere opleiding in medische beroepen.
Belangrijkste onderwerpen zijn:


Skelet - Bewegingsapparaat - Hersenen - zenuwstelsel - Genitaliën -hart en de bloedsomloop - Nieren en urinewegen - Spijsverteringsstelsel - Zintuigen - Luchtwegen en longen

Bovendien is deze tentoonstelling de ideale gelegenheid discussies op gang te brengen over onderwerpen als orgaandonatie, kanker, aids, misbruik van alcohol en nicotine en slechte eetgewoontes.

De waardigheid van de doden blijft ongeschonden, optisch zijn de tentoongestelde lichamen van de orgaandonoren precies zoals bij de studerende medici op de dissectietafels bij de anatomische opleiding.

Wij willen erop wijzen dat wij echte menselijke lichamen tentoonstellen en geen plastieken imitaties, of – poppen!

Gebruik deze enige gelegenheid om deze unieke tentoonstelling in uw regio te bezoeken!

Wij verheugen ons op uw bezoek.

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks doorlopend van 11 tot 18 uur

Real Human Bodies auf Deutsch 

bis vor wenigen Jahren war der Blick auf tote Körper und das Erforschen der anatomischen Beschaffenheit ausschließlich das Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten.

Die Erfindung der Plastination und Präsentation der Exponate in öffentlichen Ausstellungen ermöglicht es nun der Allgemeinheit Einblicke in den menschlichen Körper zu bekommen.

Die Ausstellung "Real Human Bodies Exhibition" vermittelt anhand einer umfangreichen wissenschaftlichen Sammlung von ca. 200 didaktisch wertvollen anatomischen Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Skeletten, Gliedmaßen, Organen, Organblöcken, Funktionssimulatoren, Tastmodellen und Moulagen medizinisches Wissen an interessierte Besucher. 

Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers dienen neben den Exponaten der Wissensvermittlung.

Themenschwerpunkte sind:

Skelett Bewegungsapparat

Gehirn und Nervensystem Geschlechtsorgane

Herz und Blutkreislauf Nieren und Harnwege

Verdauungssystem Sinnesorgane

Atemwege und Lunge

Darüber hinaus wird die Gelegenheit geboten, sich ausführlich mit den Themen Organspende, Krebs, Aids, Alkohol und Nikotin auseinander zu setzen.